Att anmäla en våldtäkt i Göteborg behöver inte vara svårt

En våldtäkt i Göteborg blir extra svår om den sker i hemmet för då finns det ofta så många andra problem runt omkring. Man är mer beroende av varandra när man delar boende och kanske har barn.

Det kan vara svårt att sätta ord på en sexuell händelse om den sker mellan två människor som är gifta eller sammanboende. Vad som är övergrepp styrs kanske bara av hur mycket våld som varit inblandat. Men våld behöver inte ens vara fysiskt. Det finns många sätt att tvinga en människa. Hot och psykisk terror kan skapa lika mycket rädsla som fysiskt våld. När en samvaro spårar ur och övergår till en våldtäkt är det kanske i samband med alkohol. När ruset lagt sig kan situationen vara annorlunda.

Att få hjälp att sätta ord på det som är en våldtäkt

En våldtäkt i Göteborg kan ske på många sätt men det är viktigt att man tar det på allvar. Om man gör anmälan hos sjukvården, socialtjänsten eller polisen spelar ingen roll. Man får hjälp. Det är extra svårt att berätta saker som en närstående gjort. Kanske vet man inte ens om det som hände var en våldtäkt.

När man berättat om det för en utomstående får man hjälp att förstå att det inte är normalt utan ett brott. Därigenom får man genast möjlighet att välja en advokat. Då är det viktigt att välja någon med juridisk erfarenhet av just sexuella övergrepp. De kan stötta fram tills rättegången är över.

Ensam vårdnad som underlättar för alla parter

Att uppfostra ett barn själv kan låta mycket tufft. Men ibland är ändå det bästa alternativet att ha ensam vårdnad. Det kan vara bäst för båda föräldrarna samt för deras gemensamma barn.

Tycker du att det låter tufft att ha ensam vårdnad om ett barn? Man brukar säga att föräldraskapet är det tuffaste jobbet som du kan ha, och så är det säkert. Till skillnad mot vanliga jobb så har du aldrig ledigt från att vara förälder. Och tyvärr brukar det inte heller finnas perfekta bruksanvisningar för hur du ska hantera alla barn och alla situationer. När barnet är nyfött så har du möjlig stöttning och hjälp av barnavårdscentralen och föräldragrupper.

Det är också en tid när dina föräldrar och vänner brukar komma med goda råd. Men ju större barnet blir, desto mer ensam brukar du bli i dina beslut. Och medan ditt barn växer upp så är det inte det enda som händer i ditt liv. Du kan vara med om sjukdomar, dödsfall, separationer, byten av jobb, studier, husbyggnationer och allt möjligt som händer i ett liv under arton år. Ändå kan ensam vårdnad vara det bästa för dig och ditt barn, i väldigt många fall.

När barnets bästa är ensam vårdnad

Du kanske tycker att ensam vårdnad låter väldigt hårt och tufft, men det behöver det inte vara. I vissa fall kan ensam vårdnad behövas helt enkelt för att den andra föräldern inte finns i livet, eller för att det rör sig om en situation där man inte ens vet vem som är den andra föräldern. Som vid en provrörsbefruktning.

Eller vid en adoption av endast en förälder. Men det finns även andra fall där det är bäst för barnet och föräldrarna, att ha ensam vårdnad. Så kan det vara ifall ena föräldern har en psykisk sjukdom eller ett missbruk.

Ensam vårdnad kan vara rätt beslut

Men det kan även finnas ännu mer allvarliga situationer, där gemensam vårdnad inte fungerar, som när ena föräldern misshandlar den andra föräldern eller barnen. Barnet har rätt till en trygg och hälsosam uppväxt, där också barnets föräldrar är trygga och mår bra.

Och att välja ensam vårdnad kan till och med kännas som en lättnad för den förälder som inte har vårdnaden. Men vårdnad har inte med umgängesrätten att göra, utan det är någonting som styrs separat. Så trots ensam vårdnad kan barnet fortfarande få träffa den andra föräldern.

Anlita en advokat specialiserad inom familjerätt i Stockholm

Behöver ni en advokat som är specialiserad inom familjerätt i Stockholm? Ska ni skilja er, eller har ni svårt att bestämma er för var era barn ska vara bosatta någonstans? Läs vidare här.

Du kan anlita en advokat inom området familjerätt i Stockholm om du behöver hjälp av någon kunnig inom det området. Men vad är då familjerätt? Inom familjerätten så befinner sig områden såsom föräldrabalken, äktenskapsbalken, ärvdabalken och sambolagen för att nämna några. Det är alltså till en advokat inom familjerätt man behöver gå om man står inför något inom dessa områden. Kanske kan det handla om någon som ska skilja sig eller bryta upp sitt samboskap. Då kan det vara skönt att ha med en advokat som är specialist inom dessa områden. En som vet hur det ska gå till och som kan hjälpa till och stötta längs med vägens gång.

Låt familjerätten hjälpa vid vårdnadsfrågor

Till familjerätten kan man även vända sig om man har problem att bestämma hos vem av föräldrarna som barnen ska bo vid en skilsmässa eller ett uppbrott. Genom att ta hjälp av familjerätten så får man också det stöd man behöver och någon som kan hjälpa till att förklara hur allting fungerar. Som förälder kan det bli lätt att man bara bråkar med varandra och inte ser till barnet eller barnens bästa. Med hjälp av familjerätten så kommer barnens bästa alltid i första hand. Och det är ju det alla vill, även föräldrarna, trots att de kanske bråkar och är arga på varandra.

Familjerätt i Helsingborg – bäst för dig

En vårdnadstvist är aldrig en enkel sak för någon av de inblandade. Oväntade problem tillhör tyvärr dagordningen. Har du en advokat inom familjerätt i Helsingborg blir resan enklare.

Idag tillhör det vardagen att föräldrar önskar gå skilda vägar. Förmodligen har situationen alltid varit att behov har funnits, men idag är det praktiskt möjligt och socialt accepterat i vårt land. Detta faktum gör sällan saken enklare för de som berörs. Vuxna människor beter sig inte alltid som sådana.

Barn som lever i hem där föräldrar är oense mår inte bra av detta. Det kan kännas besvärligt och jobbigt på många plan att flytta isär, men i längden vinner alla parter på att saken utreds och genomförs. Bäst och enklast för dig är att anlita en advokat inom familjerätt i Helsingborg.

När behövs familjerätt?

Om det efter en separation saknas samarbete eller ens vilja till samarbete mellan föräldrarna kan det vara bäst att ansöka om enskild vårdnad. En osäker situation där barn inte vet vad som gäller gör barn otrygga och föräldrar frustrerade. Vårdnad är dock inte samma sak som umgänge, och barn har alltid rätt till båda föräldrarna om inte väldigt speciella skäl finns.

Det är barnets bästa som beaktas vid en vårdnadstvist. Det är inte föräldern som har rätt till umgänge, utan barnet. Var barnet ska bo, i vilken skola det ska gå och vad för slags uppfostran som ges bestäms däremot av den förälder som har enskild vårdnad. Ett tryggt barn blir en glad liten person och trygghet uppnås med förutsägbarhet.

Skicklig försvarsadvokat i Stockholm

Även vid mindre allvarliga brott kan det vara bra att anlita en skicklig försvarsadvokat i Stockholm. Detta eftersom man blir prickad om man döms, vilket kan få jobbiga konsekvenser.

Att bli misstänkt för ett brott är aldrig roligt, och döms man kan detta få konsekvenser och ha påverkan på livet även efter avtjänat straff. Detta eftersom man blir prickad och hamnar i brottsregistret. Det betyder att även mindre förseelser där man döms till böter kan ställa till det. Man kan mista sitt körkort eller ha svårt att få ett körkortstillstånd för att ta ett körkort. Det finns också vissa yrken där man inte får förekomma i brottsregistret. Men det är också allt fler arbetsgivare som kräver ett utdrag ur brottsregistret vid anställning. Är man misstänkt för någon typ av brott ska man oavsett storlek anlita en bra försvarsadvokat.

Vad kostar det att anlita en försvarsadvokat?

Är brottet av mer allvarlig karaktär får man vanligtvis en offentlig försvarare. Staten står då för den kostnaden. I andra fall kan man använda sig av det rättsskydd som finns i hemförsäkringen. Att kontakta en advokat och be om råd kostar ingenting utan är gratis. Man kan också vända sig till Advokatsamfundet för goda råd och tips på bra försvarsadvokater. När man träffar sin advokat för första gången brukar man i stora drag få beskriva vad man behöver hjälp med. Tillsammans gör man sedan upp en plan över hur man ska bygga upp ett bra försvar och gå vidare i processen. Läs mer om försvarsadvokater på denna hemsida: försvarsadvokatstockholm.biz

Bodelning är en trygghet

Det finns saker man inte vill tänka på, och absolut inte börja rota i. Bodelning kan, oavsett orsak, vara en sån sak, och då blir det enklare om man kontaktar en erfaren jurist som kan hjälpa en.

När det gäller människor som står en nära och som man har en kärleksrelation till är det svårt att tänka på mitt och ditt. Man delar allt och tänker att om det skulle bli problem någon dag så kommer vi att kunna vara överens. Men så kommer känslorna in.

Det som en gång var harmoniskt och förtroendefullt förbyts och man börjar misstro och vilja komma bort. Det är inte då man ska börja tala om mitt och ditt. Det ska redan vara klart då.

En erfaren jurist vet hur svårt det kan bli och råder därför alltid människor att göra klart vilka saker de räknar som sina egna redan från början genom att skriva papper om bodelning.

Bodelning kan göras när som helst

Ofta sker bodelningen när någon avlidit eller när man är mitt i en separation, och då är det så svårt. En jurist kan bena upp problemen och hjälpa till så att det blir riktigt. Det är svårt att avgöra vad som är rättvist när man har många känslor. Då är det lättare för en utomstående att se hur det ska göras.

En utomstående som kan alla lagar, vet vilka papper som ska fyllas i och vart de ska skickas, gör det lättare. Man behöver inte göra det svårare än vad det redan är. Läs mer om bodelning på denna webbsida: https://www.svenskbodelning.se/

Behöver din personal arbetstillstånd?

Det kan vara frustrerande att vänta på Migrationsverkets beslut om arbetstillstånd för din personal. Ta hjälp med den processen av jurister när du anställer någon från ett annat land.

Du kan i samarbete med en professionell expert på arbetsrätt, lönehantering och uppehållstillstånd få hjälp med att snabba på processen och få en sakkunnig som tar sig an ärendet. Den person du vill anställa, exempelvis från ett land utanför EU, behöver arbetstillstånd. För att få det krävs bland annat giltigt pass och att du kan garantera att du erbjuder personen bra arbetsvillkor.

Ärendet bevakas hela tiden

Om din tilltänkta arbetstagare har en chefsfunktion eller är exempelvis tandläkare eller kemist, har du förmodligen stort behov av att personen kommer igång snabbt. Ett företag med juridisk spetskompetens inom arbetstillstånd kan då bevaka ärendet åt dig och ha kontakter med Svenska ambassaden i det land din arbetstagare bor. De hjälper till med ansökan till Migrationsverket och tar del av alla handlingar, och de följer upp ärendet aktivt gentemot myndigheterna så att det inte finns några hinder eller frågor.
För att kunna få arbetstillstånd i Sverige krävs att man har ett seriöst erbjudande om anställning, med en skälig lön enligt åtminstone nivån i kollektivavtal. Du måste alltså ge den anställde vissa garantier och även ha för avsikt att betala nödvändiga försäkringar för din personal. Tillsammans med juristen skickar du in alla dokument som krävs i samband med ärendets handläggning. Därefter bevakas Migrationsverkets svar mycket aktivt, så att eventuella oklarheter rättas till och ärendet behandlas smidigt.

Överklaga beslut enligt LVU med en LVU-advokat

När ditt barn blir omhändertaget enligt LVU innebär det att din familj splittras. Du fråntas vårdnaden och istället tar staten över. En LVU-advokat kan dock hjälpa dig bestrida beslutet.

En lag som splittrar familjer. Det är vad många betraktar LVU som. LVU står för Lag med särskilda bestämmelser för vård av unga. Lagen går ut på att omhänderta ett barn eller en ungdom från sina ordinarie vårdnadshavare och placera barnet i ett hem som anses vara bättre för dess hälsa och utveckling. Det är när barn eller föräldrar motsätter sig frivilliga insatser som socialtjänsten kan använda sig av LVU. Då finns det ingenting att förhandla om. Staten tar helt enkelt över vårdnaden över barnet. Ett beslut som kan vara mycket upprörande och skapa förtvivlan hos den familj som det berör.

Ha en LVU-advokat vid din sida

Att ensam ge sig upp i ringen och gå en match mot socialtjänsten eller förvaltningsrätten kan vara dömt att misslyckas. Om du vill överklaga ett beslut om LVU ska du vända dig till kammarrätten, men du ska inte göra det ensam. Du ska istället ta hjälp av en LVU-advokat. En person med lång juridisk erfarenhet som vet hur systemet fungerar och som kan representera dig i rätten.

Vem som helst kan bli oerhört känslosam av att förlora ett barn till tvångsvård. I synnerhet om man anser att beslutet har tagits på felaktiga grunder och inte bidragit med någonting annat än att splittra familjen. Men det är inte med känslor, ilska och desperation som du bäst slåss för ditt barn i rätten. Det är när advokaten får föra fram sakliga argument.

Din LVU-advokat bestrider socialtjänstens utredning

Det finns två anledningar till att en ungdom kan bli omhändertagen genom LVU. Det kan dels bero på att barnet befinner sig i en miljö som skadar dess utveckling. Till exempel om det bor i ett hem som präglas av missbruk eller våld. Men det kan också ske om barnet själv uppvisar ett beteende som anses socialt nedbrytande, till exempel prostitution.

Ytterligare ett kriterium är som sagt att den unge eller föräldrarna inte går med på frivilliga insatser. LVU är en tvångslag som enbart används när klienten motsätter sig erbjudande om vård, och när socialtjänstens utredning menar att det är det enda alternativet kvar. Men enligt staten finns det gränser. Det finns gränser för vad barn ska behöva utsättas för. Din LVU-advokat kan förstås visa att de har fel.

Hur du hittar en fastighetsjurist

Inom det juridiska området finns det flera olika grader och specialiteter. När du behöver hjälp inom fastighetsområdet så är det exempelvis viktigt att du hittar en bra fastighetsjurist.

Hur väl känner du till det juridiska området? Som privatperson så kanske det är lite dåligt, förutom vanligare lagar och förordningar som du kan stöta på. Det kanske kan vara något avtal som du ska signera gällande köp av ett hus eller en bil. Eller avtal som gäller abonnemang av något slag. Men som till exempel fastighetsföretag kan du ha ett så pass stort behov av korrekta juridiska handlingar, och om du ska skriva på dem, att du är i behov av en fastighetsjurist. Någon som skapar avtal åt dig och som även kan läsa igenom avtal innan du signerar. Det kan vara något som har mindre vikt eller något annat som till och med kan medföra en brottsrubricering om det inte sköts på ett korrekt sätt. Därför är fastighetsjuristen en mycket viktig person för ditt företag.

Fastighetsjurist – ett omfattande yrke

Som fastighetsjurist är det mycket du ska kunna. Du får lära dig angående lagar och förordningar när du studerar, men även förfaranden som du kommer att få vara med om. Däremot är juridik något som hela tiden ändrar sig. Det kommer nya lagar och nya regler gällande allt möjligt, och det måste du hänga med i för att kunna arbeta korrekt. Som anställd kan du ha din egen byrå, vara anställd av en juristfirma som hjälper många klienter eller så kan du vara anställd direkt av klienten. För många stora företag har en hel avdelning med jurister som har som sitt enda uppdrag att vara delaktiga i allt som har med företaget att göra.

Välj rätt fastighetsjurist

Om du företräder ett företag som ska anställa en fastighetsjurist, eller om du ska välja någon för ditt ärende, så är det samma saker som du ska tänka på. Det ska vara någon som ska kunna hjälpa dig inom både stora och små ärenden. Du hittar en bra fastighetsjurist genom att vara noga med vad du själv vill ha. Och att kontrollera vad det är som din fastighetsjurist är speciellt kunnig inom. Du vill troligen ha någon som kan skriva avtal och överenskommelser, men även någon som kan råda dig om det blir en tvist med någon kund eller leverantör. Då behöver du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Mardrömmen för nyblivna husägare

Som nybliven och lycklig husägare, finns det några saker som kan rasera dessa bubblande lyckokänslor helt och hållet. De kan sammanfattas till endast två ynka och korta ord: dolda fel.

Dolda fel är kanske en nybliven husägarens värsta mardröm. Fel som man redan har kännedom om, som har tagits upp i besiktningsprotokollet, är det inga större bekymmer med. För de vet man ju om. De har man kalkylerat med. De har räknats med i ens budget. Men dolda fel har man inte alls räknat med. De kommer istället som en kalldusch. Dels för orken, dels kan det även bli en omöjlighet om man redan hade en stram budget.

Vad kan ett dolt fel vara för något? Dolda fel skulle kunna vara feldragna elinstallationer. Eller felaktig isolering som sedan kan leda till problem med fukt. Det kan handla om att tätskiktet under kaklet i badrummet har gjorts på fel sätt. Dessa saker är omöjliga att se med blotta ögat.

Hjälp med dolda fel i hus

Om man har råkat hamna i denna mardröm så finns, som tur är, juridisk hjälp att få. Det finns advokatfirmor som specialiserat sig på just detta problemområde. Sådana experter vet precis vad som gäller och vilka eventuella rättsanspråk som kan ställas i de olika fallen. Om man vill undvika att hamna i denna situation överhuvudtaget, ska man se till att verkligen ta vara på sin undersökningsplikt. För förebyggande arbete är såklart alltid det bästa. Se till att ditt hus besiktas ordentligt och genomgående innan köpekontraktet signeras!