Kategoriarkiv: Okategoriserade

Ensam vårdnad som underlättar för alla parter

Att uppfostra ett barn själv kan låta mycket tufft. Men ibland är ändå det bästa alternativet att ha ensam vårdnad. Det kan vara bäst för båda föräldrarna samt för deras gemensamma barn.

Tycker du att det låter tufft att ha ensam vårdnad om ett barn? Man brukar säga att föräldraskapet är det tuffaste jobbet som du kan ha, och så är det säkert. Till skillnad mot vanliga jobb så har du aldrig ledigt från att vara förälder. Och tyvärr brukar det inte heller finnas perfekta bruksanvisningar för hur du ska hantera alla barn och alla situationer. När barnet är nyfött så har du möjlig stöttning och hjälp av barnavårdscentralen och föräldragrupper.

Det är också en tid när dina föräldrar och vänner brukar komma med goda råd. Men ju större barnet blir, desto mer ensam brukar du bli i dina beslut. Och medan ditt barn växer upp så är det inte det enda som händer i ditt liv. Du kan vara med om sjukdomar, dödsfall, separationer, byten av jobb, studier, husbyggnationer och allt möjligt som händer i ett liv under arton år. Ändå kan ensam vårdnad vara det bästa för dig och ditt barn, i väldigt många fall.

När barnets bästa är ensam vårdnad

Du kanske tycker att ensam vårdnad låter väldigt hårt och tufft, men det behöver det inte vara. I vissa fall kan ensam vårdnad behövas helt enkelt för att den andra föräldern inte finns i livet, eller för att det rör sig om en situation där man inte ens vet vem som är den andra föräldern. Som vid en provrörsbefruktning.

Eller vid en adoption av endast en förälder. Men det finns även andra fall där det är bäst för barnet och föräldrarna, att ha ensam vårdnad. Så kan det vara ifall ena föräldern har en psykisk sjukdom eller ett missbruk.

Ensam vårdnad kan vara rätt beslut

Men det kan även finnas ännu mer allvarliga situationer, där gemensam vårdnad inte fungerar, som när ena föräldern misshandlar den andra föräldern eller barnen. Barnet har rätt till en trygg och hälsosam uppväxt, där också barnets föräldrar är trygga och mår bra.

Och att välja ensam vårdnad kan till och med kännas som en lättnad för den förälder som inte har vårdnaden. Men vårdnad har inte med umgängesrätten att göra, utan det är någonting som styrs separat. Så trots ensam vårdnad kan barnet fortfarande få träffa den andra föräldern.

Hur du hittar en fastighetsjurist

Inom det juridiska området finns det flera olika grader och specialiteter. När du behöver hjälp inom fastighetsområdet så är det exempelvis viktigt att du hittar en bra fastighetsjurist.

Hur väl känner du till det juridiska området? Som privatperson så kanske det är lite dåligt, förutom vanligare lagar och förordningar som du kan stöta på. Det kanske kan vara något avtal som du ska signera gällande köp av ett hus eller en bil. Eller avtal som gäller abonnemang av något slag. Men som till exempel fastighetsföretag kan du ha ett så pass stort behov av korrekta juridiska handlingar, och om du ska skriva på dem, att du är i behov av en fastighetsjurist. Någon som skapar avtal åt dig och som även kan läsa igenom avtal innan du signerar. Det kan vara något som har mindre vikt eller något annat som till och med kan medföra en brottsrubricering om det inte sköts på ett korrekt sätt. Därför är fastighetsjuristen en mycket viktig person för ditt företag.

Fastighetsjurist – ett omfattande yrke

Som fastighetsjurist är det mycket du ska kunna. Du får lära dig angående lagar och förordningar när du studerar, men även förfaranden som du kommer att få vara med om. Däremot är juridik något som hela tiden ändrar sig. Det kommer nya lagar och nya regler gällande allt möjligt, och det måste du hänga med i för att kunna arbeta korrekt. Som anställd kan du ha din egen byrå, vara anställd av en juristfirma som hjälper många klienter eller så kan du vara anställd direkt av klienten. För många stora företag har en hel avdelning med jurister som har som sitt enda uppdrag att vara delaktiga i allt som har med företaget att göra.

Välj rätt fastighetsjurist

Om du företräder ett företag som ska anställa en fastighetsjurist, eller om du ska välja någon för ditt ärende, så är det samma saker som du ska tänka på. Det ska vara någon som ska kunna hjälpa dig inom både stora och små ärenden. Du hittar en bra fastighetsjurist genom att vara noga med vad du själv vill ha. Och att kontrollera vad det är som din fastighetsjurist är speciellt kunnig inom. Du vill troligen ha någon som kan skriva avtal och överenskommelser, men även någon som kan råda dig om det blir en tvist med någon kund eller leverantör. Då behöver du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har.