Kategoriarkiv: Advokat

Advokat och immaterialrätt

Ett företags tillgångar består inte enbart av reda pengar och fysiska tillgångar. En advokat kan hjälpa till vid frågor om patent, varumärken med mera.

Kunskapsintensiva företag har nästan alltid tillgångar som kan upplevas som “mjuka”. I utvecklingsbolag är det vanligt att kostnader för patent, utvecklingsprojekt och varumärken kan balanseras i ett företags balansräkning. En skeptiker kan uppfatta en sådan åtgärd som kreativ bokföring eller ett sätt att rädda bolagets kapital. Men immateriella tillgångar kan vara lika mycket värda som maskiner och inventarier. 

Ett företag som satsat kapital i att utveckla produkter och varumärken måste se till att tillgångarna skyddas och att ingen konkurrent kan göra patent- eller varumärkesintrång. Men juridiken inom dessa områden kan vara snårig för en lekman. Att leda i bevis att någon exempelvis plagierat en utvecklad produkt är inte helt enkelt. Och ett nystartat men innovativt företag har inte alltid finansiella muskler att driva en process.

Advokat och kommersiella avtal

Den som arbetat med innovativa människor har lärt sig den hårda vägen de kan vara besvärliga. De är övertygade om sin uppfinnings enorma värde och kan ibland ha manisk rädsla för att någon ska stjäla deras idéer. Det överlägset bästa sättet att skydda en uppfinning är givetvis att söka patent. När patenthandlingar är inskickade och registrerade har innovatören ett visst skydd.

Utvecklingsarbete kostar pengar och kapital är oftast en bristvara för en innovatör. I det läget kan det vara klokt och nödvändigt att söka partnerskap. Det kan handla om att få in kapital i ett bolag från en ren investerare,  men också att få en partner inom en viss bransch. Oavsett upplägget behöver ett samarbete materialiseras i form av ett kommersiellt avtal. Att låta den tilltänkta partnern göra ett utkast till avtal kan vara en fälla. För en innovatör är det bättre att anlita en egen advokat. 

Läs mer information och tips för dig på webbplats: modadvokater.com