Du kan få hjälp med vårdnadstvist i Stockholm efter att ha lämnat en skadlig relation

Om du lämnat ett förhållande med misshandel i kan en kämpig vårdnadstvist i Stockholm ligga framför dig. Det finns hjälp att få. Sök den. Gå inte tillbaka.

Du som precis tagit dig ur ett dåligt förhållande har en del att tänka på vad gäller vårdnaden om barnen. Särskilt gäller detta om du är en mamma som levt i en direkt skadlig eller våldsam relation. Självklart vill du inte att barnen ska behöva leva med din misshandlare. Men tyvärr har det visat sig inte vara helt enkelt för kvinnor i din situation att få enskild vårdnad om barnen.

I alla fall inte om den andra parten misstycker. Barns rätt till båda sina föräldrar är stadigt förankrad i svensk lag. Det är en fin sak, men kan ändå ge oönskade konsekvenser i vissa situationer. Känner du igen dig i beskrivningen ovan bör du söka juridisk hjälp med vårdnadstvisten.

Du behöver söka hjälp med din vårdnadstvist Stockholm

Varje år utkämpas många vårdnadstvister i Stockholm. Det innebär att det finns många jurister med expertisen familjerätt i staden, och någon av dem kommer att kunna hjälpa dig. Beroende på din situation kan du söka hjälp med den ekonomiska delen från någon av Sveriges kvinnoföreningar.

Ångra inte beslutet att lämna den skadliga relationen. I en familj där en av de vuxna far illa av hur den behandlas av den andra vuxna kommer även barnen ta skada, även om de inte är direkt utsatta för till exempel fysiskt våld. Gå inte tillbaka.

Få juridisk hjälp vid upprättande av en ekonomisk plan för din BRF

Alla BRF måste ha en ekonomisk plan. Driver man en BRF och saknar juridiska kunskaper kan man få hjälp av en advokatfirma vid upprättandet av en sådan plan.

Driver du en bostadsrättsförening är det viktigt att veta att alla BRF måste ha en giltig, ekonomisk plan. Denna ska tas fram av föreningens styrelse och innehålla en rad olika delar. Den ska även vara registrerad hos Bolagsverket.

En ekonomisk plan har som syfte att ge en bild av föreningens verksamhet och ekonomi för framtida medlemmar i föreningen att ta del av. Saknar man i styrelsen juridiska kunskaper är det lätt hänt att viktiga saker missas vid upprättandet eller uppdateringen av planen, eller att den på andra sätt visar sig vara ogiltig. Därför bör man anlita juridisk hjälp.

Upprättande eller uppdatering av ekonomisk plan för BRF

Några av de obligatoriska punkterna som ska finnas med i en ekonomisk plan för BRF är bostadsrättsföreningens namn och registreringsnummer, beskrivning av fastigheten, kostnad för fastigheten, kostnad för nödvändigt underhåll samt löpande kostnader och intäkter.

Innan en bostadsrättsförening överhuvudtaget får bedriva verksamhet och upplåta bostadsrätter måste alltså en godkänd ekonomisk plan finnas. Vid varje förändring av väsentlig betydelse, såsom ombildning eller ändring av föreningens årsavgifter eller skuldsättning, måste den uppdateras.

För att allt ska gå rätt till och för att undvika framtida problem är det klokt att kontakta en advokatfirma med erfarenhet inom området. Då får du rådgivning och hjälp vid upprättande eller uppdatering av den ekonomiska planen i din bostadsrättsförening.

Narkotikabrott – ett allvarligt brott i Sverige

Sverige har jämförelsevis stränga narkotikalagar. Det innebär att risken är stor att du kan behöva skaka galler om du skulle bli dömd för narkotikabrott.

Det finns ett land där det inte verkar finnas några narkotikalagar mot cannabis. Och det är Nordkorea. Troligtvis kan det bero på att cannabis har en lugnande effekt på befolkningen och således minskar risken för revolution. Det ska dock sägas att detta är obekräftade uppgifter. Det är svårt att veta exakt vad som gäller i Nordkorea eller få total insyn i deras narkotikalagar. Däremot är det desto enklare här på hemmaplan. Här är cannabis definitivt inte lagligt, inte ens för privat bruk. Det räknas som narkotikabrott. Både innehav och bruk. Sverige har i jämförelse med andra länder en väldigt sträng narkotikapolitik. Men det är den väg vi har valt och den vi får anpassa oss till.

Fängelse är en möjlig konsekvens av narkotikabrott

Om du döms för narkotikabrott kan du riskera att hamna i fängelse. Även ett ringa narkotikabrott kan ge fängelse i upp till sex månader. Om du skulle ha ertappats med stora mängder knark och om åklagaren istället anser att brottet är av väldigt stor kaliber riskerar du att dömas för grovt narkotikabrott. Då är straffskalan betydligt högre. En sådan rubricering innebär fängelse i minst två år. Som mest kan du behöva skaka galler i hela sju år. Med andra ord kanske du ska tänka både en och två gånger innan du börjar beblanda dig i kretsar som sysslar med narkotika.

När du behöver hitta specialister på arvsrätt

Specialister på arvsrätt förklarar hur lagen påverkar vem som har rätt till vad om en anhörig avlider och varför ett skrivet testamente inte står över lagen.

Även om många hävdar att de har bra och hälsosamma relationer till sina släktingar, så kan ett dödsfall i familjen röra upp starka känslor. Vad som gäller vid en anhörigs bortgång och hur kvarlåtenskapen ska delas upp är något som många har dålig koll på. Många gånger har man kanske grundat sin uppfattning på hur arv och testamente behandlas i populärkultur och media, och inte i svensk lag om arvsrätt. Skulle det bli skarpt läge och en anhörig motsätter sig ett skrivet testamente, samt hänvisar till faktisk lagstiftning, kommer detta förmodligen att stå över testamentet, till skillnad mot vad många kanske tror. Detta är en anledning att vända sig till specialister på arvsrätt.

Arvsrätt för sammanboende och syskon

Arvslagstiftningen behandlar även vad som gäller om man till exempel är sambor och den ena skulle avlida. Den efterlevande partnern har då inte automatiskt rätt att ärva, även om man har bott ihop sedan länge. Detta kan komma som en chock efter många år av sammanboende. Ett annat kapitel rör hur det fungerar när syskon ska ärva. Här gäller särskilda regler för hur hel- respektive halvsyskon ärver sina föräldrar. Om det finns en god konsensus i syskonskaran kan man dock säkert komma överens utan att blanda in för mycket regler. Men samtidigt är det en trygghet med dessa regler.

Lär dig mer om försäkringsrätt

Här kan du läsa mer om försäkringsrätt och vad det innebär. Även nyttig information för dig som har problem med ditt försäkringsbolag.

Lär dig mer om försäkringsrätt

Försäkringsrätt är ett viktigt rättsområde. Alla människor är på något sätt påverkade av försäkringsrätten, som sparare eller försäkringstagare. Försäkringsbranschen är en omfattande industri, även offentliga aktörer räknas hit. Försäkringsindustrin är en del av finanssektorn och på så sätt en del av samhällets grundläggande infrastruktur som driver för svensk ekonomi.

Försäkringsrätt är ett väldigt stort rättsområde som kan delas in i flera kategorier. Inom försäkringsavtalsrätten, som vidare kan delas in i skadeförsäkringsrätt och livförsäkringsrätt, behandlas förhållandet mellan försäkringsbolaget och den ersättningsberättigade. I en annan kategori, försäkringsrörelserätten, hanteras styrningen av försäkringsbolagens verksamhet och dess struktur och funktion. Socialförsäkringsrätten behandlar de offentliga försäkringssystemen.

Försäkringsrätt är ett rättsområde som är i ständig förändring. Utvecklingen i samhället gör att försäkringsbranschen, både den offentliga och den privata, ändras kontinuerligt. De nationella riktlinjerna av försäkring är komplicerade och omfattande. Inom EU pågår ett arbete med att skapa en mer samstämmig försäkringsmarknad, i praktiken gör det EU-regleringen generös. Precis som med med bankväsendet finns ett stor behov av att
försäkringsmarknaden står på stadiga ben.

Vid tvist med försäkringsbolag

Det händer att privatpersoner hamnar i tvist med försäkringsbolag om ifall och vilken typ av ersättning som personen har rätt till. Vid en sådan händelse är det några saker man bör tänka på. Man bör till exempel anlita en erfaren och kompetent jurist som utreder hur stor möjligheten till är till vinst i tvisten. Att driva en försäkringstvist är dyrt och inget man skall göra om man inte har en chans att vinna.

Låt advokaten hjälpa till att läsa igenom försäkringsvillkoren. De kan vara komplexa och svåra att förstå för en lekman. Tillsammans kanske ni upptäcker villkor som gör det enklare för er att vinna målet. Titta på gamla domar i liknande mål. Tidigare domar kan vara vägledande i pågående tvister och ge en bild av hur utfallet kan bli.

Vidare skall den som driver tvisten samla så mycket information och bevis som möjligt. Mailkonversationer, avtal, kvitton, läkarutlåtande, stöldanmälan och andra liknande dokument är viktigt för att advokaten att se och behandla. Man behöver kunna bevisa att man har rätt, det räcker inte med att veta det själv. Om du begär en rimlig ersättning så ökar du chansen att vinna tvisten. Fråga din advokat eller juridiska rådgivare vad som är en realistisk ersättning. Det är bättre att få något än att gå helt lottlös ur en försäkringstvist.

Att anmäla en våldtäkt i Göteborg behöver inte vara svårt

En våldtäkt i Göteborg blir extra svår om den sker i hemmet för då finns det ofta så många andra problem runt omkring. Man är mer beroende av varandra när man delar boende och kanske har barn.

Det kan vara svårt att sätta ord på en sexuell händelse om den sker mellan två människor som är gifta eller sammanboende. Vad som är övergrepp styrs kanske bara av hur mycket våld som varit inblandat. Men våld behöver inte ens vara fysiskt. Det finns många sätt att tvinga en människa. Hot och psykisk terror kan skapa lika mycket rädsla som fysiskt våld. När en samvaro spårar ur och övergår till en våldtäkt är det kanske i samband med alkohol. När ruset lagt sig kan situationen vara annorlunda.

Att få hjälp att sätta ord på det som är en våldtäkt

En våldtäkt i Göteborg kan ske på många sätt men det är viktigt att man tar det på allvar. Om man gör anmälan hos sjukvården, socialtjänsten eller polisen spelar ingen roll. Man får hjälp. Det är extra svårt att berätta saker som en närstående gjort. Kanske vet man inte ens om det som hände var en våldtäkt.

När man berättat om det för en utomstående får man hjälp att förstå att det inte är normalt utan ett brott. Därigenom får man genast möjlighet att välja en advokat. Då är det viktigt att välja någon med juridisk erfarenhet av just sexuella övergrepp. De kan stötta fram tills rättegången är över.

Ensam vårdnad som underlättar för alla parter

Att uppfostra ett barn själv kan låta mycket tufft. Men ibland är ändå det bästa alternativet att ha ensam vårdnad. Det kan vara bäst för båda föräldrarna samt för deras gemensamma barn.

Tycker du att det låter tufft att ha ensam vårdnad om ett barn? Man brukar säga att föräldraskapet är det tuffaste jobbet som du kan ha, och så är det säkert. Till skillnad mot vanliga jobb så har du aldrig ledigt från att vara förälder. Och tyvärr brukar det inte heller finnas perfekta bruksanvisningar för hur du ska hantera alla barn och alla situationer. När barnet är nyfött så har du möjlig stöttning och hjälp av barnavårdscentralen och föräldragrupper.

Det är också en tid när dina föräldrar och vänner brukar komma med goda råd. Men ju större barnet blir, desto mer ensam brukar du bli i dina beslut. Och medan ditt barn växer upp så är det inte det enda som händer i ditt liv. Du kan vara med om sjukdomar, dödsfall, separationer, byten av jobb, studier, husbyggnationer och allt möjligt som händer i ett liv under arton år. Ändå kan ensam vårdnad vara det bästa för dig och ditt barn, i väldigt många fall.

När barnets bästa är ensam vårdnad

Du kanske tycker att ensam vårdnad låter väldigt hårt och tufft, men det behöver det inte vara. I vissa fall kan ensam vårdnad behövas helt enkelt för att den andra föräldern inte finns i livet, eller för att det rör sig om en situation där man inte ens vet vem som är den andra föräldern. Som vid en provrörsbefruktning.

Eller vid en adoption av endast en förälder. Men det finns även andra fall där det är bäst för barnet och föräldrarna, att ha ensam vårdnad. Så kan det vara ifall ena föräldern har en psykisk sjukdom eller ett missbruk.

Ensam vårdnad kan vara rätt beslut

Men det kan även finnas ännu mer allvarliga situationer, där gemensam vårdnad inte fungerar, som när ena föräldern misshandlar den andra föräldern eller barnen. Barnet har rätt till en trygg och hälsosam uppväxt, där också barnets föräldrar är trygga och mår bra.

Och att välja ensam vårdnad kan till och med kännas som en lättnad för den förälder som inte har vårdnaden. Men vårdnad har inte med umgängesrätten att göra, utan det är någonting som styrs separat. Så trots ensam vårdnad kan barnet fortfarande få träffa den andra föräldern.

Anlita en advokat specialiserad inom familjerätt i Stockholm

Behöver ni en advokat som är specialiserad inom familjerätt i Stockholm? Ska ni skilja er, eller har ni svårt att bestämma er för var era barn ska vara bosatta någonstans? Läs vidare här.

Du kan anlita en advokat inom området familjerätt i Stockholm om du behöver hjälp av någon kunnig inom det området. Men vad är då familjerätt? Inom familjerätten så befinner sig områden såsom föräldrabalken, äktenskapsbalken, ärvdabalken och sambolagen för att nämna några. Det är alltså till en advokat inom familjerätt man behöver gå om man står inför något inom dessa områden. Kanske kan det handla om någon som ska skilja sig eller bryta upp sitt samboskap. Då kan det vara skönt att ha med en advokat som är specialist inom dessa områden. En som vet hur det ska gå till och som kan hjälpa till och stötta längs med vägens gång.

Låt familjerätten hjälpa vid vårdnadsfrågor

Till familjerätten kan man även vända sig om man har problem att bestämma hos vem av föräldrarna som barnen ska bo vid en skilsmässa eller ett uppbrott. Genom att ta hjälp av familjerätten så får man också det stöd man behöver och någon som kan hjälpa till att förklara hur allting fungerar. Som förälder kan det bli lätt att man bara bråkar med varandra och inte ser till barnet eller barnens bästa. Med hjälp av familjerätten så kommer barnens bästa alltid i första hand. Och det är ju det alla vill, även föräldrarna, trots att de kanske bråkar och är arga på varandra.

Familjerätt i Helsingborg – bäst för dig

En vårdnadstvist är aldrig en enkel sak för någon av de inblandade. Oväntade problem tillhör tyvärr dagordningen. Har du en advokat inom familjerätt i Helsingborg blir resan enklare.

Idag tillhör det vardagen att föräldrar önskar gå skilda vägar. Förmodligen har situationen alltid varit att behov har funnits, men idag är det praktiskt möjligt och socialt accepterat i vårt land. Detta faktum gör sällan saken enklare för de som berörs. Vuxna människor beter sig inte alltid som sådana.

Barn som lever i hem där föräldrar är oense mår inte bra av detta. Det kan kännas besvärligt och jobbigt på många plan att flytta isär, men i längden vinner alla parter på att saken utreds och genomförs. Bäst och enklast för dig är att anlita en advokat inom familjerätt i Helsingborg.

När behövs familjerätt?

Om det efter en separation saknas samarbete eller ens vilja till samarbete mellan föräldrarna kan det vara bäst att ansöka om enskild vårdnad. En osäker situation där barn inte vet vad som gäller gör barn otrygga och föräldrar frustrerade. Vårdnad är dock inte samma sak som umgänge, och barn har alltid rätt till båda föräldrarna om inte väldigt speciella skäl finns.

Det är barnets bästa som beaktas vid en vårdnadstvist. Det är inte föräldern som har rätt till umgänge, utan barnet. Var barnet ska bo, i vilken skola det ska gå och vad för slags uppfostran som ges bestäms däremot av den förälder som har enskild vårdnad. Ett tryggt barn blir en glad liten person och trygghet uppnås med förutsägbarhet.

Skicklig försvarsadvokat i Stockholm

Även vid mindre allvarliga brott kan det vara bra att anlita en skicklig försvarsadvokat i Stockholm. Detta eftersom man blir prickad om man döms, vilket kan få jobbiga konsekvenser.

Att bli misstänkt för ett brott är aldrig roligt, och döms man kan detta få konsekvenser och ha påverkan på livet även efter avtjänat straff. Detta eftersom man blir prickad och hamnar i brottsregistret. Det betyder att även mindre förseelser där man döms till böter kan ställa till det. Man kan mista sitt körkort eller ha svårt att få ett körkortstillstånd för att ta ett körkort. Det finns också vissa yrken där man inte får förekomma i brottsregistret. Men det är också allt fler arbetsgivare som kräver ett utdrag ur brottsregistret vid anställning. Är man misstänkt för någon typ av brott ska man oavsett storlek anlita en bra försvarsadvokat.

Vad kostar det att anlita en försvarsadvokat?

Är brottet av mer allvarlig karaktär får man vanligtvis en offentlig försvarare. Staten står då för den kostnaden. I andra fall kan man använda sig av det rättsskydd som finns i hemförsäkringen. Att kontakta en advokat och be om råd kostar ingenting utan är gratis. Man kan också vända sig till Advokatsamfundet för goda råd och tips på bra försvarsadvokater. När man träffar sin advokat för första gången brukar man i stora drag få beskriva vad man behöver hjälp med. Tillsammans gör man sedan upp en plan över hur man ska bygga upp ett bra försvar och gå vidare i processen. Läs mer om försvarsadvokater på denna hemsida: försvarsadvokatstockholm.biz