Behöver din personal arbetstillstånd?

Det kan vara frustrerande att vänta på Migrationsverkets beslut om arbetstillstånd för din personal. Ta hjälp med den processen av jurister när du anställer någon från ett annat land.

Du kan i samarbete med en professionell expert på arbetsrätt, lönehantering och uppehållstillstånd få hjälp med att snabba på processen och få en sakkunnig som tar sig an ärendet. Den person du vill anställa, exempelvis från ett land utanför EU, behöver arbetstillstånd. För att få det krävs bland annat giltigt pass och att du kan garantera att du erbjuder personen bra arbetsvillkor.

Ärendet bevakas hela tiden

Om din tilltänkta arbetstagare har en chefsfunktion eller är exempelvis tandläkare eller kemist, har du förmodligen stort behov av att personen kommer igång snabbt. Ett företag med juridisk spetskompetens inom arbetstillstånd kan då bevaka ärendet åt dig och ha kontakter med Svenska ambassaden i det land din arbetstagare bor. De hjälper till med ansökan till Migrationsverket och tar del av alla handlingar, och de följer upp ärendet aktivt gentemot myndigheterna så att det inte finns några hinder eller frågor.
För att kunna få arbetstillstånd i Sverige krävs att man har ett seriöst erbjudande om anställning, med en skälig lön enligt åtminstone nivån i kollektivavtal. Du måste alltså ge den anställde vissa garantier och även ha för avsikt att betala nödvändiga försäkringar för din personal. Tillsammans med juristen skickar du in alla dokument som krävs i samband med ärendets handläggning. Därefter bevakas Migrationsverkets svar mycket aktivt, så att eventuella oklarheter rättas till och ärendet behandlas smidigt.

Överklaga beslut enligt LVU med en LVU-advokat

När ditt barn blir omhändertaget enligt LVU innebär det att din familj splittras. Du fråntas vårdnaden och istället tar staten över. En LVU-advokat kan dock hjälpa dig bestrida beslutet.

En lag som splittrar familjer. Det är vad många betraktar LVU som. LVU står för Lag med särskilda bestämmelser för vård av unga. Lagen går ut på att omhänderta ett barn eller en ungdom från sina ordinarie vårdnadshavare och placera barnet i ett hem som anses vara bättre för dess hälsa och utveckling. Det är när barn eller föräldrar motsätter sig frivilliga insatser som socialtjänsten kan använda sig av LVU. Då finns det ingenting att förhandla om. Staten tar helt enkelt över vårdnaden över barnet. Ett beslut som kan vara mycket upprörande och skapa förtvivlan hos den familj som det berör.

Ha en LVU-advokat vid din sida

Att ensam ge sig upp i ringen och gå en match mot socialtjänsten eller förvaltningsrätten kan vara dömt att misslyckas. Om du vill överklaga ett beslut om LVU ska du vända dig till kammarrätten, men du ska inte göra det ensam. Du ska istället ta hjälp av en LVU-advokat. En person med lång juridisk erfarenhet som vet hur systemet fungerar och som kan representera dig i rätten.

Vem som helst kan bli oerhört känslosam av att förlora ett barn till tvångsvård. I synnerhet om man anser att beslutet har tagits på felaktiga grunder och inte bidragit med någonting annat än att splittra familjen. Men det är inte med känslor, ilska och desperation som du bäst slåss för ditt barn i rätten. Det är när advokaten får föra fram sakliga argument.

Din LVU-advokat bestrider socialtjänstens utredning

Det finns två anledningar till att en ungdom kan bli omhändertagen genom LVU. Det kan dels bero på att barnet befinner sig i en miljö som skadar dess utveckling. Till exempel om det bor i ett hem som präglas av missbruk eller våld. Men det kan också ske om barnet själv uppvisar ett beteende som anses socialt nedbrytande, till exempel prostitution.

Ytterligare ett kriterium är som sagt att den unge eller föräldrarna inte går med på frivilliga insatser. LVU är en tvångslag som enbart används när klienten motsätter sig erbjudande om vård, och när socialtjänstens utredning menar att det är det enda alternativet kvar. Men enligt staten finns det gränser. Det finns gränser för vad barn ska behöva utsättas för. Din LVU-advokat kan förstås visa att de har fel.

Hur du hittar en fastighetsjurist

Inom det juridiska området finns det flera olika grader och specialiteter. När du behöver hjälp inom fastighetsområdet så är det exempelvis viktigt att du hittar en bra fastighetsjurist.

Hur väl känner du till det juridiska området? Som privatperson så kanske det är lite dåligt, förutom vanligare lagar och förordningar som du kan stöta på. Det kanske kan vara något avtal som du ska signera gällande köp av ett hus eller en bil. Eller avtal som gäller abonnemang av något slag. Men som till exempel fastighetsföretag kan du ha ett så pass stort behov av korrekta juridiska handlingar, och om du ska skriva på dem, att du är i behov av en fastighetsjurist. Någon som skapar avtal åt dig och som även kan läsa igenom avtal innan du signerar. Det kan vara något som har mindre vikt eller något annat som till och med kan medföra en brottsrubricering om det inte sköts på ett korrekt sätt. Därför är fastighetsjuristen en mycket viktig person för ditt företag.

Fastighetsjurist – ett omfattande yrke

Som fastighetsjurist är det mycket du ska kunna. Du får lära dig angående lagar och förordningar när du studerar, men även förfaranden som du kommer att få vara med om. Däremot är juridik något som hela tiden ändrar sig. Det kommer nya lagar och nya regler gällande allt möjligt, och det måste du hänga med i för att kunna arbeta korrekt. Som anställd kan du ha din egen byrå, vara anställd av en juristfirma som hjälper många klienter eller så kan du vara anställd direkt av klienten. För många stora företag har en hel avdelning med jurister som har som sitt enda uppdrag att vara delaktiga i allt som har med företaget att göra.

Välj rätt fastighetsjurist

Om du företräder ett företag som ska anställa en fastighetsjurist, eller om du ska välja någon för ditt ärende, så är det samma saker som du ska tänka på. Det ska vara någon som ska kunna hjälpa dig inom både stora och små ärenden. Du hittar en bra fastighetsjurist genom att vara noga med vad du själv vill ha. Och att kontrollera vad det är som din fastighetsjurist är speciellt kunnig inom. Du vill troligen ha någon som kan skriva avtal och överenskommelser, men även någon som kan råda dig om det blir en tvist med någon kund eller leverantör. Då behöver du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Mardrömmen för nyblivna husägare

Som nybliven och lycklig husägare, finns det några saker som kan rasera dessa bubblande lyckokänslor helt och hållet. De kan sammanfattas till endast två ynka och korta ord: dolda fel.

Dolda fel är kanske en nybliven husägarens värsta mardröm. Fel som man redan har kännedom om, som har tagits upp i besiktningsprotokollet, är det inga större bekymmer med. För de vet man ju om. De har man kalkylerat med. De har räknats med i ens budget. Men dolda fel har man inte alls räknat med. De kommer istället som en kalldusch. Dels för orken, dels kan det även bli en omöjlighet om man redan hade en stram budget.

Vad kan ett dolt fel vara för något? Dolda fel skulle kunna vara feldragna elinstallationer. Eller felaktig isolering som sedan kan leda till problem med fukt. Det kan handla om att tätskiktet under kaklet i badrummet har gjorts på fel sätt. Dessa saker är omöjliga att se med blotta ögat.

Hjälp med dolda fel i hus

Om man har råkat hamna i denna mardröm så finns, som tur är, juridisk hjälp att få. Det finns advokatfirmor som specialiserat sig på just detta problemområde. Sådana experter vet precis vad som gäller och vilka eventuella rättsanspråk som kan ställas i de olika fallen. Om man vill undvika att hamna i denna situation överhuvudtaget, ska man se till att verkligen ta vara på sin undersökningsplikt. För förebyggande arbete är såklart alltid det bästa. Se till att ditt hus besiktas ordentligt och genomgående innan köpekontraktet signeras!