månadsarkiv: september 2021

Överklaga beslut enligt LVU med en LVU-advokat

När ditt barn blir omhändertaget enligt LVU innebär det att din familj splittras. Du fråntas vårdnaden och istället tar staten över. En LVU-advokat kan dock hjälpa dig bestrida beslutet.

En lag som splittrar familjer. Det är vad många betraktar LVU som. LVU står för Lag med särskilda bestämmelser för vård av unga. Lagen går ut på att omhänderta ett barn eller en ungdom från sina ordinarie vårdnadshavare och placera barnet i ett hem som anses vara bättre för dess hälsa och utveckling. Det är när barn eller föräldrar motsätter sig frivilliga insatser som socialtjänsten kan använda sig av LVU. Då finns det ingenting att förhandla om. Staten tar helt enkelt över vårdnaden över barnet. Ett beslut som kan vara mycket upprörande och skapa förtvivlan hos den familj som det berör.

Ha en LVU-advokat vid din sida

Att ensam ge sig upp i ringen och gå en match mot socialtjänsten eller förvaltningsrätten kan vara dömt att misslyckas. Om du vill överklaga ett beslut om LVU ska du vända dig till kammarrätten, men du ska inte göra det ensam. Du ska istället ta hjälp av en LVU-advokat. En person med lång juridisk erfarenhet som vet hur systemet fungerar och som kan representera dig i rätten.

Vem som helst kan bli oerhört känslosam av att förlora ett barn till tvångsvård. I synnerhet om man anser att beslutet har tagits på felaktiga grunder och inte bidragit med någonting annat än att splittra familjen. Men det är inte med känslor, ilska och desperation som du bäst slåss för ditt barn i rätten. Det är när advokaten får föra fram sakliga argument.

Din LVU-advokat bestrider socialtjänstens utredning

Det finns två anledningar till att en ungdom kan bli omhändertagen genom LVU. Det kan dels bero på att barnet befinner sig i en miljö som skadar dess utveckling. Till exempel om det bor i ett hem som präglas av missbruk eller våld. Men det kan också ske om barnet själv uppvisar ett beteende som anses socialt nedbrytande, till exempel prostitution.

Ytterligare ett kriterium är som sagt att den unge eller föräldrarna inte går med på frivilliga insatser. LVU är en tvångslag som enbart används när klienten motsätter sig erbjudande om vård, och när socialtjänstens utredning menar att det är det enda alternativet kvar. Men enligt staten finns det gränser. Det finns gränser för vad barn ska behöva utsättas för. Din LVU-advokat kan förstås visa att de har fel.