månadsarkiv: februari 2024

Undvik att hamna i en entreprenadtvist 

Att man som privatperson behöver hjälp i samband med att man planerar att bygga någonting är ofta en självklarhet. Man saknar kunskap, man saknar utrustning och man har inte den utbildning och erfarenhet som krävs. Därför anlitar man en entreprenör som tar över ansvaret för projektet. 

I säkra händer? Det beror helt på vilken entreprenör man anlitar. Tyvärr ser man att många projekt slutar i moll och i en infekterad entreprenadtvist. Beställaren hittar en massa fel och brister som entreprenören inte tar ansvar för – arbetet kanske drar över rejält på tiden, eller också handlar det om att kostnaderna skenat iväg till en orimlig nivå. 

En entreprenadtvist är långt ifrån ovanlig – och som privatperson så handlar det också om en oviss process där man kan äventyra sin ekonomi och där det genomförda projektet ges en fadd smak kring en framtida användning. 

Ta hjälp med att upprätta ett avtal 

Tilläggas bör även att byggföretag också i de flesta fall har vana av dylika tvister. Man kanske inte räknar med att hamna i en entreprenadtvist, men man är åtminstone väl medvetna om att det finns en risk för detta. Det gör att man kan känna sig lite som David mot Goliat som privatperson. 

Hur kan man undvika att hamna i en entreprenadtvist? Enligt oss så handlar det primärt om två saker. 

  1. Att välja rätt utförare. Se alltid till att vara noggrann med att kolla upp ett byggföretag innan. Hur länge har man varit verksam, hur många anställda har man och finns det behörighet, certifikat och yrkesbevis. Referenser blir också en riktig nyckelfråga. Ju fler sådana du kan kontakta, desto mer trygghet ges du. 
  1. Upprätta ett avtal. Varje projekt är unikt och därför bör också det avtal som du upprättar med byggföretaget vara skräddarsytt för det byggprojekt som ska genomföras. Ta gärna juridisk hjälp med detta och anlita en sakkunnig för att se till att avtalet täcker så mycket som möjligt. Det gör att en framtida tvist kan undvikas, men det stipulerar även vad som ska ske om ni ändå skulle hamna i en situation där ni inte kommer överens. Att exempelvis skriva in att en eventuell entreprenadtvist ska avgöras genom ett skiljeförfarande är inte ovanligt att se i ett avtal. 

Ta reda på mer genom att besöka: sipia.se

Vad händer med relationen till en vän som är misstänkt för brott?

Vad ska man egentligen göra i fall ens vän blir misstänkt för brott? Och hur stöttar man en kompis som anser sig vara oskyldig till anklagelserna mot hen?

Få människor som befinner sig på den rätta sidan av lagen är speciellt sugna på att beblanda sig med brottslingar. Inte sällan kan många tycka att det känns rakt av obehagligt att vara kring personer som de vet har ett kriminellt förflutet eller som är kända för att inte följa rådande lagar. Men vad gör man egentligen om en vän blir misstänkt för brott?

I många umgängen är det tabu att inte följa de lagar som gäller i Sverige och då kan det kännas olustigt om en vän anklagas för att inte vara laglydig. En del drar sig till och med undan för att slippa konfronteras med känslorna som kommer med att ha en kompis som eventuellt är kriminell, och därmed riskerar att få avtjäna någon typ av straff.

Ta sig tid att lyssna på den som är misstänkt för brott

Är det en god vän som blivit misstänkt för brott skulle nog de flesta tycka att det hör till god ton att åtminstone lyssna på vad kompisen har att säga om anklagelserna. Kanske själv försöka bilda sig någon uppfattning om vad det är som har hänt och hur troligt det är att kompisen verkligen utfört brottet.

I vissa fall står det relativt klart att det är utom all rimlighet att kompisen ska kunna vara skyldig till brottet. I sådana fall bör man som vän försöka stötta sin kompis och kanske hjälpa hen att bevisa sin oskuld. Skulle det kännas mer tveksamt att vännen är oskyldig får man ta ett snack med sitt eget samvete och helt enkelt fundera kring huruvida man kan fortsätta vara vänner trots det som har hänt.

Hitta mer information om ämnet på www.misstänktförbrott.nu.