månadsarkiv: juli 2021

Hur du hittar en fastighetsjurist

Inom det juridiska området finns det flera olika grader och specialiteter. När du behöver hjälp inom fastighetsområdet så är det exempelvis viktigt att du hittar en bra fastighetsjurist.

Hur väl känner du till det juridiska området? Som privatperson så kanske det är lite dåligt, förutom vanligare lagar och förordningar som du kan stöta på. Det kanske kan vara något avtal som du ska signera gällande köp av ett hus eller en bil. Eller avtal som gäller abonnemang av något slag. Men som till exempel fastighetsföretag kan du ha ett så pass stort behov av korrekta juridiska handlingar, och om du ska skriva på dem, att du är i behov av en fastighetsjurist. Någon som skapar avtal åt dig och som även kan läsa igenom avtal innan du signerar. Det kan vara något som har mindre vikt eller något annat som till och med kan medföra en brottsrubricering om det inte sköts på ett korrekt sätt. Därför är fastighetsjuristen en mycket viktig person för ditt företag.

Fastighetsjurist – ett omfattande yrke

Som fastighetsjurist är det mycket du ska kunna. Du får lära dig angående lagar och förordningar när du studerar, men även förfaranden som du kommer att få vara med om. Däremot är juridik något som hela tiden ändrar sig. Det kommer nya lagar och nya regler gällande allt möjligt, och det måste du hänga med i för att kunna arbeta korrekt. Som anställd kan du ha din egen byrå, vara anställd av en juristfirma som hjälper många klienter eller så kan du vara anställd direkt av klienten. För många stora företag har en hel avdelning med jurister som har som sitt enda uppdrag att vara delaktiga i allt som har med företaget att göra.

Välj rätt fastighetsjurist

Om du företräder ett företag som ska anställa en fastighetsjurist, eller om du ska välja någon för ditt ärende, så är det samma saker som du ska tänka på. Det ska vara någon som ska kunna hjälpa dig inom både stora och små ärenden. Du hittar en bra fastighetsjurist genom att vara noga med vad du själv vill ha. Och att kontrollera vad det är som din fastighetsjurist är speciellt kunnig inom. Du vill troligen ha någon som kan skriva avtal och överenskommelser, men även någon som kan råda dig om det blir en tvist med någon kund eller leverantör. Då behöver du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Mardrömmen för nyblivna husägare

Som nybliven och lycklig husägare, finns det några saker som kan rasera dessa bubblande lyckokänslor helt och hållet. De kan sammanfattas till endast två ynka och korta ord: dolda fel.

Dolda fel är kanske en nybliven husägarens värsta mardröm. Fel som man redan har kännedom om, som har tagits upp i besiktningsprotokollet, är det inga större bekymmer med. För de vet man ju om. De har man kalkylerat med. De har räknats med i ens budget. Men dolda fel har man inte alls räknat med. De kommer istället som en kalldusch. Dels för orken, dels kan det även bli en omöjlighet om man redan hade en stram budget.

Vad kan ett dolt fel vara för något? Dolda fel skulle kunna vara feldragna elinstallationer. Eller felaktig isolering som sedan kan leda till problem med fukt. Det kan handla om att tätskiktet under kaklet i badrummet har gjorts på fel sätt. Dessa saker är omöjliga att se med blotta ögat.

Hjälp med dolda fel i hus

Om man har råkat hamna i denna mardröm så finns, som tur är, juridisk hjälp att få. Det finns advokatfirmor som specialiserat sig på just detta problemområde. Sådana experter vet precis vad som gäller och vilka eventuella rättsanspråk som kan ställas i de olika fallen. Om man vill undvika att hamna i denna situation överhuvudtaget, ska man se till att verkligen ta vara på sin undersökningsplikt. För förebyggande arbete är såklart alltid det bästa. Se till att ditt hus besiktas ordentligt och genomgående innan köpekontraktet signeras!