Kategoriarkiv: Entreprenadtvist

Undvik att hamna i en entreprenadtvist 

Att man som privatperson behöver hjälp i samband med att man planerar att bygga någonting är ofta en självklarhet. Man saknar kunskap, man saknar utrustning och man har inte den utbildning och erfarenhet som krävs. Därför anlitar man en entreprenör som tar över ansvaret för projektet. 

I säkra händer? Det beror helt på vilken entreprenör man anlitar. Tyvärr ser man att många projekt slutar i moll och i en infekterad entreprenadtvist. Beställaren hittar en massa fel och brister som entreprenören inte tar ansvar för – arbetet kanske drar över rejält på tiden, eller också handlar det om att kostnaderna skenat iväg till en orimlig nivå. 

En entreprenadtvist är långt ifrån ovanlig – och som privatperson så handlar det också om en oviss process där man kan äventyra sin ekonomi och där det genomförda projektet ges en fadd smak kring en framtida användning. 

Ta hjälp med att upprätta ett avtal 

Tilläggas bör även att byggföretag också i de flesta fall har vana av dylika tvister. Man kanske inte räknar med att hamna i en entreprenadtvist, men man är åtminstone väl medvetna om att det finns en risk för detta. Det gör att man kan känna sig lite som David mot Goliat som privatperson. 

Hur kan man undvika att hamna i en entreprenadtvist? Enligt oss så handlar det primärt om två saker. 

  1. Att välja rätt utförare. Se alltid till att vara noggrann med att kolla upp ett byggföretag innan. Hur länge har man varit verksam, hur många anställda har man och finns det behörighet, certifikat och yrkesbevis. Referenser blir också en riktig nyckelfråga. Ju fler sådana du kan kontakta, desto mer trygghet ges du. 
  1. Upprätta ett avtal. Varje projekt är unikt och därför bör också det avtal som du upprättar med byggföretaget vara skräddarsytt för det byggprojekt som ska genomföras. Ta gärna juridisk hjälp med detta och anlita en sakkunnig för att se till att avtalet täcker så mycket som möjligt. Det gör att en framtida tvist kan undvikas, men det stipulerar även vad som ska ske om ni ändå skulle hamna i en situation där ni inte kommer överens. Att exempelvis skriva in att en eventuell entreprenadtvist ska avgöras genom ett skiljeförfarande är inte ovanligt att se i ett avtal. 

Ta reda på mer genom att besöka: sipia.se