Om oss

Välkommen till en sida som skapats för att tillgängliggöra och förenkla juridik. Vi som ligger bakom arbetar som jurister och inom några av de olika juridiska fält som finns. Vissa inom affärsjuridik, andra som familjejurister och några arbetar inom straffrätt. Vi vill dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter. Detta både för att du ska lära dig mer som läsare och för att du ska undvika att hamna i situationer som kan leda till problem.

Det senare är intressant. De allra flesta bryr sig inte om juridik i vardagen. Man agerar och man gör det i god tro om att det som sker är rätt och riktigt. Magkänsla och sunt förnuft är emellertid ganska dåliga juridiska vägvisare i många frågor. Det som kan kännas logiskt och givet vid en första anblick kan visa sig vara totalt fel rent juridiskt. Det är också till stor del därför många privatpersoner plötsligt hamnar i tvistemål och olika konflikter. Detta vill vi att du ska undvika.

Vårt mål är att ge tydliga exempel på vad som gäller i olika vanliga juridiska spörsmål. Vad händer vid en tvist gällande dolda fel i hus? Hur löser man en vårdnadstvist? Vem har egentligen rätt att ärva en avliden – och hur kan exempelvis ett testamente påverka vår svenska arvsrätt? Kan man dra hantverkare inför rätta om de inte skött det uppdrag man anlitat dem för?

Genom att förklara, exemplifiera och ge tips och råd så hoppas vi kunna skapa en heltäckande sida om juridik, lagar och regler. Vi vill göra det svåra enklare! Välkommen!