månadsarkiv: oktober 2021

Anlita en advokat specialiserad inom familjerätt i Stockholm

Behöver ni en advokat som är specialiserad inom familjerätt i Stockholm? Ska ni skilja er, eller har ni svårt att bestämma er för var era barn ska vara bosatta någonstans? Läs vidare här.

Du kan anlita en advokat inom området familjerätt i Stockholm om du behöver hjälp av någon kunnig inom det området. Men vad är då familjerätt? Inom familjerätten så befinner sig områden såsom föräldrabalken, äktenskapsbalken, ärvdabalken och sambolagen för att nämna några. Det är alltså till en advokat inom familjerätt man behöver gå om man står inför något inom dessa områden. Kanske kan det handla om någon som ska skilja sig eller bryta upp sitt samboskap. Då kan det vara skönt att ha med en advokat som är specialist inom dessa områden. En som vet hur det ska gå till och som kan hjälpa till och stötta längs med vägens gång.

Låt familjerätten hjälpa vid vårdnadsfrågor

Till familjerätten kan man även vända sig om man har problem att bestämma hos vem av föräldrarna som barnen ska bo vid en skilsmässa eller ett uppbrott. Genom att ta hjälp av familjerätten så får man också det stöd man behöver och någon som kan hjälpa till att förklara hur allting fungerar. Som förälder kan det bli lätt att man bara bråkar med varandra och inte ser till barnet eller barnens bästa. Med hjälp av familjerätten så kommer barnens bästa alltid i första hand. Och det är ju det alla vill, även föräldrarna, trots att de kanske bråkar och är arga på varandra.

Familjerätt i Helsingborg – bäst för dig

En vårdnadstvist är aldrig en enkel sak för någon av de inblandade. Oväntade problem tillhör tyvärr dagordningen. Har du en advokat inom familjerätt i Helsingborg blir resan enklare.

Idag tillhör det vardagen att föräldrar önskar gå skilda vägar. Förmodligen har situationen alltid varit att behov har funnits, men idag är det praktiskt möjligt och socialt accepterat i vårt land. Detta faktum gör sällan saken enklare för de som berörs. Vuxna människor beter sig inte alltid som sådana.

Barn som lever i hem där föräldrar är oense mår inte bra av detta. Det kan kännas besvärligt och jobbigt på många plan att flytta isär, men i längden vinner alla parter på att saken utreds och genomförs. Bäst och enklast för dig är att anlita en advokat inom familjerätt i Helsingborg.

När behövs familjerätt?

Om det efter en separation saknas samarbete eller ens vilja till samarbete mellan föräldrarna kan det vara bäst att ansöka om enskild vårdnad. En osäker situation där barn inte vet vad som gäller gör barn otrygga och föräldrar frustrerade. Vårdnad är dock inte samma sak som umgänge, och barn har alltid rätt till båda föräldrarna om inte väldigt speciella skäl finns.

Det är barnets bästa som beaktas vid en vårdnadstvist. Det är inte föräldern som har rätt till umgänge, utan barnet. Var barnet ska bo, i vilken skola det ska gå och vad för slags uppfostran som ges bestäms däremot av den förälder som har enskild vårdnad. Ett tryggt barn blir en glad liten person och trygghet uppnås med förutsägbarhet.

Skicklig försvarsadvokat i Stockholm

Även vid mindre allvarliga brott kan det vara bra att anlita en skicklig försvarsadvokat i Stockholm. Detta eftersom man blir prickad om man döms, vilket kan få jobbiga konsekvenser.

Att bli misstänkt för ett brott är aldrig roligt, och döms man kan detta få konsekvenser och ha påverkan på livet även efter avtjänat straff. Detta eftersom man blir prickad och hamnar i brottsregistret. Det betyder att även mindre förseelser där man döms till böter kan ställa till det. Man kan mista sitt körkort eller ha svårt att få ett körkortstillstånd för att ta ett körkort. Det finns också vissa yrken där man inte får förekomma i brottsregistret. Men det är också allt fler arbetsgivare som kräver ett utdrag ur brottsregistret vid anställning. Är man misstänkt för någon typ av brott ska man oavsett storlek anlita en bra försvarsadvokat.

Vad kostar det att anlita en försvarsadvokat?

Är brottet av mer allvarlig karaktär får man vanligtvis en offentlig försvarare. Staten står då för den kostnaden. I andra fall kan man använda sig av det rättsskydd som finns i hemförsäkringen. Att kontakta en advokat och be om råd kostar ingenting utan är gratis. Man kan också vända sig till Advokatsamfundet för goda råd och tips på bra försvarsadvokater. När man träffar sin advokat för första gången brukar man i stora drag få beskriva vad man behöver hjälp med. Tillsammans gör man sedan upp en plan över hur man ska bygga upp ett bra försvar och gå vidare i processen. Läs mer om försvarsadvokater på denna hemsida: försvarsadvokatstockholm.biz

Bodelning är en trygghet

Det finns saker man inte vill tänka på, och absolut inte börja rota i. Bodelning kan, oavsett orsak, vara en sån sak, och då blir det enklare om man kontaktar en erfaren jurist som kan hjälpa en.

När det gäller människor som står en nära och som man har en kärleksrelation till är det svårt att tänka på mitt och ditt. Man delar allt och tänker att om det skulle bli problem någon dag så kommer vi att kunna vara överens. Men så kommer känslorna in.

Det som en gång var harmoniskt och förtroendefullt förbyts och man börjar misstro och vilja komma bort. Det är inte då man ska börja tala om mitt och ditt. Det ska redan vara klart då.

En erfaren jurist vet hur svårt det kan bli och råder därför alltid människor att göra klart vilka saker de räknar som sina egna redan från början genom att skriva papper om bodelning.

Bodelning kan göras när som helst

Ofta sker bodelningen när någon avlidit eller när man är mitt i en separation, och då är det så svårt. En jurist kan bena upp problemen och hjälpa till så att det blir riktigt. Det är svårt att avgöra vad som är rättvist när man har många känslor. Då är det lättare för en utomstående att se hur det ska göras.

En utomstående som kan alla lagar, vet vilka papper som ska fyllas i och vart de ska skickas, gör det lättare. Man behöver inte göra det svårare än vad det redan är. Läs mer om bodelning på denna webbsida: https://www.svenskbodelning.se/

Behöver din personal arbetstillstånd?

Det kan vara frustrerande att vänta på Migrationsverkets beslut om arbetstillstånd för din personal. Ta hjälp med den processen av jurister när du anställer någon från ett annat land.

Du kan i samarbete med en professionell expert på arbetsrätt, lönehantering och uppehållstillstånd få hjälp med att snabba på processen och få en sakkunnig som tar sig an ärendet. Den person du vill anställa, exempelvis från ett land utanför EU, behöver arbetstillstånd. För att få det krävs bland annat giltigt pass och att du kan garantera att du erbjuder personen bra arbetsvillkor.

Ärendet bevakas hela tiden

Om din tilltänkta arbetstagare har en chefsfunktion eller är exempelvis tandläkare eller kemist, har du förmodligen stort behov av att personen kommer igång snabbt. Ett företag med juridisk spetskompetens inom arbetstillstånd kan då bevaka ärendet åt dig och ha kontakter med Svenska ambassaden i det land din arbetstagare bor. De hjälper till med ansökan till Migrationsverket och tar del av alla handlingar, och de följer upp ärendet aktivt gentemot myndigheterna så att det inte finns några hinder eller frågor.
För att kunna få arbetstillstånd i Sverige krävs att man har ett seriöst erbjudande om anställning, med en skälig lön enligt åtminstone nivån i kollektivavtal. Du måste alltså ge den anställde vissa garantier och även ha för avsikt att betala nödvändiga försäkringar för din personal. Tillsammans med juristen skickar du in alla dokument som krävs i samband med ärendets handläggning. Därefter bevakas Migrationsverkets svar mycket aktivt, så att eventuella oklarheter rättas till och ärendet behandlas smidigt.