När du behöver hitta specialister på arvsrätt

Specialister på arvsrätt förklarar hur lagen påverkar vem som har rätt till vad om en anhörig avlider och varför ett skrivet testamente inte står över lagen.

Även om många hävdar att de har bra och hälsosamma relationer till sina släktingar, så kan ett dödsfall i familjen röra upp starka känslor. Vad som gäller vid en anhörigs bortgång och hur kvarlåtenskapen ska delas upp är något som många har dålig koll på. Många gånger har man kanske grundat sin uppfattning på hur arv och testamente behandlas i populärkultur och media, och inte i svensk lag om arvsrätt. Skulle det bli skarpt läge och en anhörig motsätter sig ett skrivet testamente, samt hänvisar till faktisk lagstiftning, kommer detta förmodligen att stå över testamentet, till skillnad mot vad många kanske tror. Detta är en anledning att vända sig till specialister på arvsrätt.

Arvsrätt för sammanboende och syskon

Arvslagstiftningen behandlar även vad som gäller om man till exempel är sambor och den ena skulle avlida. Den efterlevande partnern har då inte automatiskt rätt att ärva, även om man har bott ihop sedan länge. Detta kan komma som en chock efter många år av sammanboende. Ett annat kapitel rör hur det fungerar när syskon ska ärva. Här gäller särskilda regler för hur hel- respektive halvsyskon ärver sina föräldrar. Om det finns en god konsensus i syskonskaran kan man dock säkert komma överens utan att blanda in för mycket regler. Men samtidigt är det en trygghet med dessa regler.