månadsarkiv: november 2021

Att anmäla en våldtäkt i Göteborg behöver inte vara svårt

En våldtäkt i Göteborg blir extra svår om den sker i hemmet för då finns det ofta så många andra problem runt omkring. Man är mer beroende av varandra när man delar boende och kanske har barn.

Det kan vara svårt att sätta ord på en sexuell händelse om den sker mellan två människor som är gifta eller sammanboende. Vad som är övergrepp styrs kanske bara av hur mycket våld som varit inblandat. Men våld behöver inte ens vara fysiskt. Det finns många sätt att tvinga en människa. Hot och psykisk terror kan skapa lika mycket rädsla som fysiskt våld. När en samvaro spårar ur och övergår till en våldtäkt är det kanske i samband med alkohol. När ruset lagt sig kan situationen vara annorlunda.

Att få hjälp att sätta ord på det som är en våldtäkt

En våldtäkt i Göteborg kan ske på många sätt men det är viktigt att man tar det på allvar. Om man gör anmälan hos sjukvården, socialtjänsten eller polisen spelar ingen roll. Man får hjälp. Det är extra svårt att berätta saker som en närstående gjort. Kanske vet man inte ens om det som hände var en våldtäkt.

När man berättat om det för en utomstående får man hjälp att förstå att det inte är normalt utan ett brott. Därigenom får man genast möjlighet att välja en advokat. Då är det viktigt att välja någon med juridisk erfarenhet av just sexuella övergrepp. De kan stötta fram tills rättegången är över.

Ensam vårdnad som underlättar för alla parter

Att uppfostra ett barn själv kan låta mycket tufft. Men ibland är ändå det bästa alternativet att ha ensam vårdnad. Det kan vara bäst för båda föräldrarna samt för deras gemensamma barn.

Tycker du att det låter tufft att ha ensam vårdnad om ett barn? Man brukar säga att föräldraskapet är det tuffaste jobbet som du kan ha, och så är det säkert. Till skillnad mot vanliga jobb så har du aldrig ledigt från att vara förälder. Och tyvärr brukar det inte heller finnas perfekta bruksanvisningar för hur du ska hantera alla barn och alla situationer. När barnet är nyfött så har du möjlig stöttning och hjälp av barnavårdscentralen och föräldragrupper.

Det är också en tid när dina föräldrar och vänner brukar komma med goda råd. Men ju större barnet blir, desto mer ensam brukar du bli i dina beslut. Och medan ditt barn växer upp så är det inte det enda som händer i ditt liv. Du kan vara med om sjukdomar, dödsfall, separationer, byten av jobb, studier, husbyggnationer och allt möjligt som händer i ett liv under arton år. Ändå kan ensam vårdnad vara det bästa för dig och ditt barn, i väldigt många fall.

När barnets bästa är ensam vårdnad

Du kanske tycker att ensam vårdnad låter väldigt hårt och tufft, men det behöver det inte vara. I vissa fall kan ensam vårdnad behövas helt enkelt för att den andra föräldern inte finns i livet, eller för att det rör sig om en situation där man inte ens vet vem som är den andra föräldern. Som vid en provrörsbefruktning.

Eller vid en adoption av endast en förälder. Men det finns även andra fall där det är bäst för barnet och föräldrarna, att ha ensam vårdnad. Så kan det vara ifall ena föräldern har en psykisk sjukdom eller ett missbruk.

Ensam vårdnad kan vara rätt beslut

Men det kan även finnas ännu mer allvarliga situationer, där gemensam vårdnad inte fungerar, som när ena föräldern misshandlar den andra föräldern eller barnen. Barnet har rätt till en trygg och hälsosam uppväxt, där också barnets föräldrar är trygga och mår bra.

Och att välja ensam vårdnad kan till och med kännas som en lättnad för den förälder som inte har vårdnaden. Men vårdnad har inte med umgängesrätten att göra, utan det är någonting som styrs separat. Så trots ensam vårdnad kan barnet fortfarande få träffa den andra föräldern.