Författararkiv: Anna

Få juridisk hjälp vid upprättande av en ekonomisk plan för din BRF

Alla BRF måste ha en ekonomisk plan. Driver man en BRF och saknar juridiska kunskaper kan man få hjälp av en advokatfirma vid upprättandet av en sådan plan.

Driver du en bostadsrättsförening är det viktigt att veta att alla BRF måste ha en giltig, ekonomisk plan. Denna ska tas fram av föreningens styrelse och innehålla en rad olika delar. Den ska även vara registrerad hos Bolagsverket.

En ekonomisk plan har som syfte att ge en bild av föreningens verksamhet och ekonomi för framtida medlemmar i föreningen att ta del av. Saknar man i styrelsen juridiska kunskaper är det lätt hänt att viktiga saker missas vid upprättandet eller uppdateringen av planen, eller att den på andra sätt visar sig vara ogiltig. Därför bör man anlita juridisk hjälp.

Upprättande eller uppdatering av ekonomisk plan för BRF

Några av de obligatoriska punkterna som ska finnas med i en ekonomisk plan för BRF är bostadsrättsföreningens namn och registreringsnummer, beskrivning av fastigheten, kostnad för fastigheten, kostnad för nödvändigt underhåll samt löpande kostnader och intäkter.

Innan en bostadsrättsförening överhuvudtaget får bedriva verksamhet och upplåta bostadsrätter måste alltså en godkänd ekonomisk plan finnas. Vid varje förändring av väsentlig betydelse, såsom ombildning eller ändring av föreningens årsavgifter eller skuldsättning, måste den uppdateras.

För att allt ska gå rätt till och för att undvika framtida problem är det klokt att kontakta en advokatfirma med erfarenhet inom området. Då får du rådgivning och hjälp vid upprättande eller uppdatering av den ekonomiska planen i din bostadsrättsförening.

Narkotikabrott – ett allvarligt brott i Sverige

Sverige har jämförelsevis stränga narkotikalagar. Det innebär att risken är stor att du kan behöva skaka galler om du skulle bli dömd för narkotikabrott.

Det finns ett land där det inte verkar finnas några narkotikalagar mot cannabis. Och det är Nordkorea. Troligtvis kan det bero på att cannabis har en lugnande effekt på befolkningen och således minskar risken för revolution. Det ska dock sägas att detta är obekräftade uppgifter. Det är svårt att veta exakt vad som gäller i Nordkorea eller få total insyn i deras narkotikalagar. Däremot är det desto enklare här på hemmaplan. Här är cannabis definitivt inte lagligt, inte ens för privat bruk. Det räknas som narkotikabrott. Både innehav och bruk. Sverige har i jämförelse med andra länder en väldigt sträng narkotikapolitik. Men det är den väg vi har valt och den vi får anpassa oss till.

Fängelse är en möjlig konsekvens av narkotikabrott

Om du döms för narkotikabrott kan du riskera att hamna i fängelse. Även ett ringa narkotikabrott kan ge fängelse i upp till sex månader. Om du skulle ha ertappats med stora mängder knark och om åklagaren istället anser att brottet är av väldigt stor kaliber riskerar du att dömas för grovt narkotikabrott. Då är straffskalan betydligt högre. En sådan rubricering innebär fängelse i minst två år. Som mest kan du behöva skaka galler i hela sju år. Med andra ord kanske du ska tänka både en och två gånger innan du börjar beblanda dig i kretsar som sysslar med narkotika.

När du behöver hitta specialister på arvsrätt

Specialister på arvsrätt förklarar hur lagen påverkar vem som har rätt till vad om en anhörig avlider och varför ett skrivet testamente inte står över lagen.

Även om många hävdar att de har bra och hälsosamma relationer till sina släktingar, så kan ett dödsfall i familjen röra upp starka känslor. Vad som gäller vid en anhörigs bortgång och hur kvarlåtenskapen ska delas upp är något som många har dålig koll på. Många gånger har man kanske grundat sin uppfattning på hur arv och testamente behandlas i populärkultur och media, och inte i svensk lag om arvsrätt. Skulle det bli skarpt läge och en anhörig motsätter sig ett skrivet testamente, samt hänvisar till faktisk lagstiftning, kommer detta förmodligen att stå över testamentet, till skillnad mot vad många kanske tror. Detta är en anledning att vända sig till specialister på arvsrätt.

Arvsrätt för sammanboende och syskon

Arvslagstiftningen behandlar även vad som gäller om man till exempel är sambor och den ena skulle avlida. Den efterlevande partnern har då inte automatiskt rätt att ärva, även om man har bott ihop sedan länge. Detta kan komma som en chock efter många år av sammanboende. Ett annat kapitel rör hur det fungerar när syskon ska ärva. Här gäller särskilda regler för hur hel- respektive halvsyskon ärver sina föräldrar. Om det finns en god konsensus i syskonskaran kan man dock säkert komma överens utan att blanda in för mycket regler. Men samtidigt är det en trygghet med dessa regler.

Lär dig mer om försäkringsrätt

Här kan du läsa mer om försäkringsrätt och vad det innebär. Även nyttig information för dig som har problem med ditt försäkringsbolag.

Lär dig mer om försäkringsrätt

Försäkringsrätt är ett viktigt rättsområde. Alla människor är på något sätt påverkade av försäkringsrätten, som sparare eller försäkringstagare. Försäkringsbranschen är en omfattande industri, även offentliga aktörer räknas hit. Försäkringsindustrin är en del av finanssektorn och på så sätt en del av samhällets grundläggande infrastruktur som driver för svensk ekonomi.

Försäkringsrätt är ett väldigt stort rättsområde som kan delas in i flera kategorier. Inom försäkringsavtalsrätten, som vidare kan delas in i skadeförsäkringsrätt och livförsäkringsrätt, behandlas förhållandet mellan försäkringsbolaget och den ersättningsberättigade. I en annan kategori, försäkringsrörelserätten, hanteras styrningen av försäkringsbolagens verksamhet och dess struktur och funktion. Socialförsäkringsrätten behandlar de offentliga försäkringssystemen.

Försäkringsrätt är ett rättsområde som är i ständig förändring. Utvecklingen i samhället gör att försäkringsbranschen, både den offentliga och den privata, ändras kontinuerligt. De nationella riktlinjerna av försäkring är komplicerade och omfattande. Inom EU pågår ett arbete med att skapa en mer samstämmig försäkringsmarknad, i praktiken gör det EU-regleringen generös. Precis som med med bankväsendet finns ett stor behov av att
försäkringsmarknaden står på stadiga ben.

Vid tvist med försäkringsbolag

Det händer att privatpersoner hamnar i tvist med försäkringsbolag om ifall och vilken typ av ersättning som personen har rätt till. Vid en sådan händelse är det några saker man bör tänka på. Man bör till exempel anlita en erfaren och kompetent jurist som utreder hur stor möjligheten till är till vinst i tvisten. Att driva en försäkringstvist är dyrt och inget man skall göra om man inte har en chans att vinna.

Låt advokaten hjälpa till att läsa igenom försäkringsvillkoren. De kan vara komplexa och svåra att förstå för en lekman. Tillsammans kanske ni upptäcker villkor som gör det enklare för er att vinna målet. Titta på gamla domar i liknande mål. Tidigare domar kan vara vägledande i pågående tvister och ge en bild av hur utfallet kan bli.

Vidare skall den som driver tvisten samla så mycket information och bevis som möjligt. Mailkonversationer, avtal, kvitton, läkarutlåtande, stöldanmälan och andra liknande dokument är viktigt för att advokaten att se och behandla. Man behöver kunna bevisa att man har rätt, det räcker inte med att veta det själv. Om du begär en rimlig ersättning så ökar du chansen att vinna tvisten. Fråga din advokat eller juridiska rådgivare vad som är en realistisk ersättning. Det är bättre att få något än att gå helt lottlös ur en försäkringstvist.