Få juridisk hjälp vid upprättande av en ekonomisk plan för din BRF

Alla BRF måste ha en ekonomisk plan. Driver man en BRF och saknar juridiska kunskaper kan man få hjälp av en advokatfirma vid upprättandet av en sådan plan.

Driver du en bostadsrättsförening är det viktigt att veta att alla BRF måste ha en giltig, ekonomisk plan. Denna ska tas fram av föreningens styrelse och innehålla en rad olika delar. Den ska även vara registrerad hos Bolagsverket.

En ekonomisk plan har som syfte att ge en bild av föreningens verksamhet och ekonomi för framtida medlemmar i föreningen att ta del av. Saknar man i styrelsen juridiska kunskaper är det lätt hänt att viktiga saker missas vid upprättandet eller uppdateringen av planen, eller att den på andra sätt visar sig vara ogiltig. Därför bör man anlita juridisk hjälp.

Upprättande eller uppdatering av ekonomisk plan för BRF

Några av de obligatoriska punkterna som ska finnas med i en ekonomisk plan för BRF är bostadsrättsföreningens namn och registreringsnummer, beskrivning av fastigheten, kostnad för fastigheten, kostnad för nödvändigt underhåll samt löpande kostnader och intäkter.

Innan en bostadsrättsförening överhuvudtaget får bedriva verksamhet och upplåta bostadsrätter måste alltså en godkänd ekonomisk plan finnas. Vid varje förändring av väsentlig betydelse, såsom ombildning eller ändring av föreningens årsavgifter eller skuldsättning, måste den uppdateras.

För att allt ska gå rätt till och för att undvika framtida problem är det klokt att kontakta en advokatfirma med erfarenhet inom området. Då får du rådgivning och hjälp vid upprättande eller uppdatering av den ekonomiska planen i din bostadsrättsförening.