Kategoriarkiv: Juridik

Skicklig försvarsadvokat i Stockholm

Även vid mindre allvarliga brott kan det vara bra att anlita en skicklig försvarsadvokat i Stockholm. Detta eftersom man blir prickad om man döms, vilket kan få jobbiga konsekvenser.

Att bli misstänkt för ett brott är aldrig roligt, och döms man kan detta få konsekvenser och ha påverkan på livet även efter avtjänat straff. Detta eftersom man blir prickad och hamnar i brottsregistret. Det betyder att även mindre förseelser där man döms till böter kan ställa till det. Man kan mista sitt körkort eller ha svårt att få ett körkortstillstånd för att ta ett körkort. Det finns också vissa yrken där man inte får förekomma i brottsregistret. Men det är också allt fler arbetsgivare som kräver ett utdrag ur brottsregistret vid anställning. Är man misstänkt för någon typ av brott ska man oavsett storlek anlita en bra försvarsadvokat.

Vad kostar det att anlita en försvarsadvokat?

Är brottet av mer allvarlig karaktär får man vanligtvis en offentlig försvarare. Staten står då för den kostnaden. I andra fall kan man använda sig av det rättsskydd som finns i hemförsäkringen. Att kontakta en advokat och be om råd kostar ingenting utan är gratis. Man kan också vända sig till Advokatsamfundet för goda råd och tips på bra försvarsadvokater. När man träffar sin advokat för första gången brukar man i stora drag få beskriva vad man behöver hjälp med. Tillsammans gör man sedan upp en plan över hur man ska bygga upp ett bra försvar och gå vidare i processen. Läs mer om försvarsadvokater på denna hemsida: försvarsadvokatstockholm.biz

Bodelning är en trygghet

Det finns saker man inte vill tänka på, och absolut inte börja rota i. Bodelning kan, oavsett orsak, vara en sån sak, och då blir det enklare om man kontaktar en erfaren jurist som kan hjälpa en.

När det gäller människor som står en nära och som man har en kärleksrelation till är det svårt att tänka på mitt och ditt. Man delar allt och tänker att om det skulle bli problem någon dag så kommer vi att kunna vara överens. Men så kommer känslorna in.

Det som en gång var harmoniskt och förtroendefullt förbyts och man börjar misstro och vilja komma bort. Det är inte då man ska börja tala om mitt och ditt. Det ska redan vara klart då.

En erfaren jurist vet hur svårt det kan bli och råder därför alltid människor att göra klart vilka saker de räknar som sina egna redan från början genom att skriva papper om bodelning.

Bodelning kan göras när som helst

Ofta sker bodelningen när någon avlidit eller när man är mitt i en separation, och då är det så svårt. En jurist kan bena upp problemen och hjälpa till så att det blir riktigt. Det är svårt att avgöra vad som är rättvist när man har många känslor. Då är det lättare för en utomstående att se hur det ska göras.

En utomstående som kan alla lagar, vet vilka papper som ska fyllas i och vart de ska skickas, gör det lättare. Man behöver inte göra det svårare än vad det redan är. Läs mer om bodelning på denna webbsida: https://www.svenskbodelning.se/

Överklaga beslut enligt LVU med en LVU-advokat

När ditt barn blir omhändertaget enligt LVU innebär det att din familj splittras. Du fråntas vårdnaden och istället tar staten över. En LVU-advokat kan dock hjälpa dig bestrida beslutet.

En lag som splittrar familjer. Det är vad många betraktar LVU som. LVU står för Lag med särskilda bestämmelser för vård av unga. Lagen går ut på att omhänderta ett barn eller en ungdom från sina ordinarie vårdnadshavare och placera barnet i ett hem som anses vara bättre för dess hälsa och utveckling. Det är när barn eller föräldrar motsätter sig frivilliga insatser som socialtjänsten kan använda sig av LVU. Då finns det ingenting att förhandla om. Staten tar helt enkelt över vårdnaden över barnet. Ett beslut som kan vara mycket upprörande och skapa förtvivlan hos den familj som det berör.

Ha en LVU-advokat vid din sida

Att ensam ge sig upp i ringen och gå en match mot socialtjänsten eller förvaltningsrätten kan vara dömt att misslyckas. Om du vill överklaga ett beslut om LVU ska du vända dig till kammarrätten, men du ska inte göra det ensam. Du ska istället ta hjälp av en LVU-advokat. En person med lång juridisk erfarenhet som vet hur systemet fungerar och som kan representera dig i rätten.

Vem som helst kan bli oerhört känslosam av att förlora ett barn till tvångsvård. I synnerhet om man anser att beslutet har tagits på felaktiga grunder och inte bidragit med någonting annat än att splittra familjen. Men det är inte med känslor, ilska och desperation som du bäst slåss för ditt barn i rätten. Det är när advokaten får föra fram sakliga argument.

Din LVU-advokat bestrider socialtjänstens utredning

Det finns två anledningar till att en ungdom kan bli omhändertagen genom LVU. Det kan dels bero på att barnet befinner sig i en miljö som skadar dess utveckling. Till exempel om det bor i ett hem som präglas av missbruk eller våld. Men det kan också ske om barnet själv uppvisar ett beteende som anses socialt nedbrytande, till exempel prostitution.

Ytterligare ett kriterium är som sagt att den unge eller föräldrarna inte går med på frivilliga insatser. LVU är en tvångslag som enbart används när klienten motsätter sig erbjudande om vård, och när socialtjänstens utredning menar att det är det enda alternativet kvar. Men enligt staten finns det gränser. Det finns gränser för vad barn ska behöva utsättas för. Din LVU-advokat kan förstås visa att de har fel.